Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen tehtävänä on kehittää ja testata kokonaisvaltainen yhteistyömalli (Näyttämö) ja prosessi (Kasvunpaja) osaavien ja kokeneiden työnhakijoiden sekä oppilaitoksista valmistuvien henkilöiden ja osaajia tarvitsevien yritysten välillä. Tampereen osatoteutuksessa kehitetään monipuolisia, helposti saavutettavia työllistymistä edistäviä palveluja yhteistyössä oppilaitosten, työvoimaviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. www.tampere.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu kehittää ja testaa Näyttämöt ja Kasvunpajat -prosesseja OpenLab -toimintaympäristössä sekä Y-kampuksella. Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulu kehittää osaamisen kehittämissuunnitelman mallia, jonka avulla työttömien työnhakijoiden sekä korkeakouluopintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden osaamiset saadaan paremmin vastaamaan elinkeinoelämän asettamia osaamistarpeita. www.tamk.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu tuo hankkeessa yhteen korkeakoulutetut työnhakijat, opiskelijat ja yritykset ja auttaa yrityslähtöisiä haasteita ratkovien tiimien synnyttämisessä. Toimintaympäristönä on Metropolian operoima liiketoiminnan kiihdyttämö Turbiini. Metropolia vastaa hankkeessa pääkaupunkiseudulla toteutettavista Kasvunpajoista sekä kehittää ja kokeilee tiimien muodostamisessa auttavia digitaalisia työkaluja. www.metropolia.fi

Turun yliopisto

Turun yliopiston työinformatiikan yksikkö kehittää uuden työn näkyväksi tekemisen työkaluja. Kehitettävä Backstage-palvelu hyödyntää tutkimustietoa Kasvunpajojen kaikissa vaiheissa. Tutkimustiedon avulla osaajien työmahdollisuuksia kasvatetaan tekemällä yritysten uudet tarpeet näkyvämmiksi ja tavoitteellisemmiksi. http://workinformatics.utu.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulun Kasvunpajojen tavoitteena on hyödyntää korkeakoulusta valmistuvien opiskelijoiden sekä työttömien asiantuntijoiden osaamista ja innovatiivisuutta monialaisissa tiimeissä, tiimioppimismallia soveltaen. Turun ammattikorkeakoulu vastaa Tuuletus -toimintamallin kehittämisestä ja Tuuletus -pajojen järjestämisestä. www.turkuamk.fi

Turku Science Park Oy

Turku Science Park tuo hankkeessa eri toimijat yhteen ja mahdollistaa yritysten, opiskelijoiden ja korkeakoulutettujen työttömien asiantuntijoiden kohtaamisen ja verkottumisen. Turku Science Park tarjoaa fyysisen toimintaympäristön hankkeelle startup -yhteisö SparkUpissa ja vastaa Kasvunpajojen introna toimivista avoimista verkostoitumistapahtumista, tietoiskuista ja käytännön työpajoista alueella. www.turkusciencepark.com

Share This