21.8.2018 - 28.8.2018 klo 12:00 - 15:00

Tapahtumapaikka: Åhuset, Turun yliopisto


Viria on tiedon turvaamisen ja hyödyntämisen edelläkävijä. Virian toiminta-ajatuksena on edistää asiakkaan menestymistä turvaamalla liiketoiminnan jatkuvuus sekä lisäämällä tiedon hyödyntämistä. Haluamme olla edelläkävijä kyberturvan ja fyysisen turvallisuuden tuottamisessa, digitalisaation edistämisessä ja tiedon jalostamisessa asiakkaan hyödyksi.

Meille on vain yksi turvallisuus: Uudistamme turvallisuusalaa tuottamalla asiakkaillemme kokonaisturvaa. Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat toimintansa ja omaisuutensa suojaamisessa sekä fyysisen että digitaalisen turvallisuuden ratkaisuja. Myös teknologisesti nämä ovat lähentyneet toisiaan. Viria erottuu markkinoilla yhdistämällä ne yhdeksi kokonaisuudeksi ja näin helpottaa ja tehostaa asiakkaan turvallisuuden hallintaa.

Suojaamme tiedon ja teemme siitä tulosta: Tieto on monen yrityksen tärkein omaisuus. Tiedon turvaamisen lisäksi ratkaisumme tuottavat siitä asiakkaalle tulosta. Tuotamme kehittyneitä tiedon jalostamisen, analysoinnin ja tiedolla johtamisen palveluita sekä asiakkaiden liiketoimintaa edistäviä digitaalisia palveluita. Ainoana Suomessa yhdistämme turvallisuusratkaisuihin analytiikkaa, jonka ansiosta ne paitsi turvaavat myös edistävät asiakkaan liiketoimintaa.

Keskeiset asiakassegmenttimme ovat sote, kauppa ja energia.

Haastamme sinut ja tiimisi kehittämään Virialle lähitulevaisuuteen uusia liiketoimintamalleja, sovelluksia, verkkosivuja, visualisointeja tai muita konsepteja. Tuotoksen täytyy tuottaa jollakin tavalla (strategian mukaista) liiketoimintaa tai lisätä yrityksen arvoa. Toivomme, että pohdit asiaa mahdollisimman monialaisesti ja yhdistelet ideoihisi uusimpia tutkimuksia eri aloilta. Lopputuloksena toivomme ideoihinne perustuvia toimenpide-ehdotuksia, konkreettisia next steppejä siitä, mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä. Siis: mitä sinä tekisit seuraavaksi tämän asian suhteen, jos olisit töissä Viriassa.

Paja alkaa 21.8.  ja kestää viikon. Tiimit muodostetaan aloitustilaisuudessa. Saatte ohjausta sekä yliopiston että yrityksen edustajilta, ja lopuksi esitätte tuloksenne (pitchaus). Aktiivista läsnäoloa tarvitaan aloitus- ja lopetustilaisuuksissa sekä ohjauspalavereissa. Huom! Etäosallistuminen on mahdollista.

Paras tiimi palkitaan iPadeillä. Lisäksi voittajatiimin on mahdollista päästä keskustelemaan työtehtävistä/projektin toteutuksesta (palkkio/palkka/harjoittelija tms. sopimus). Tämän vuoksi olisi toivottavaa, että ryhmätyön lopussa on jokaisesta jäsenestä lyhyt esittely sekä kiteytys siitä, mitä kukin teki ryhmätyön eteen sekä mielellään ryhmän oma analyysi ko. ryhmän toiminnasta.

Ilmoittaudu mukaan!


Kartta latautuu...