10.10.2018 - 20.11.2018 klo 12:00 - 13:00

Tapahtumapaikka: Åhuset, Turun yliopisto


Ota haltuun uusinta RPA-osaamista! Innovaatioleirin alkuun kumppanimme Staria Oy tarjoaa 2 itseopiskelupakettia ja tukea niiden suorittamiseen. Et jää siis yksin, vaan liity rohkeasti ohjelmistorobotiikkaosaajien kasvavaan joukkoon.

Hyväksytystä itseopiskeluosiosta saa todistuksen ja opintopisteitä oman oppiaineen määrittelemällä tavalla.

Perehdytysosion jälkeen Staria haastaa sinut toteuttamaan pienessä tiimissä RPA-tehtävää. Innovaatioleirin parhaalle tiimille on luvassa palkinto. Hyväksytystä suorituksesta voi saada myös lisäopintopisteen ja koko leiristä osallistumistodistuksen.

Huom! Innovaatioleiriin voi osallistua myös ilman itseopiskeluosiota, jos RPA on tuttu ennestään.

Aikataulu:
Omatoimisesti jo ennen käynnistystä voi tehdä osat 1-2. Perehdytysosion tekemiseen on aikaa 7.11. saakka.

Käynnistys KE 10.10.2018 klo 12.00 luentosali Edu1, Turun yliopisto Educarium, Assistentinkatu 5
Staria alustaa aihetta. Alueen korkeakoulut Turun yliopisto (Tulevaisuuden teknologioiden laitos ja Kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätiede), Turun ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi tukevat innovaatioleirin osallistujia 6aika: Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeen lisäksi. Etäosallistuminen on mahdollista oheisen linkin kautta kuuntelijana: https://echo360.org.uk/section/a85c1c89-f599-42e9-99a4-e4247c455076/public

1. UiPath Academy RPA Awareness Training -kurssin suorittaminen omatoimisesti: https://academy.uipath.com/lms/
– Sisältää RPA-perusteita ja UiPath-yleiskatsauksen.
– Kesto 2 h

2. UiPath Academy Level 1 – Foundation Training -kurssin suorittaminen omatoimisesti tai ryhmissä: https://academy.uipath.com/lms/
– Suorittaminen kestää noin 30-60 h taustasta riippuen.
– Antaa valmiudet rakentaa ohjelmistorobotteja UiPathilla.
– Voit suorittaa myös molemmat.

Innovaatioleirin aloitus KE 7.11.2018 klo 9.00-11.00 Åhuset, Gezeliuksenkatu 2 (sisäpiha)
Innovaatioleirin lopetus TI 20.11.2018 klo 11:00-13:00 Åhuset, Gezeliuksenkatu 2 (sisäpiha)

3. Kasvunpaja (kts. www.kasvunpajat.fi), jossa verkkomateriaalin suorittaneet osallistuvat TY:n järjestämään innovaatioleiriin ja ratkovat Starian antamaa haastetta:

    Suunnitelkaa ja toteuttakaa prototyyppi palvelusta, joka hyödyntää internetistä löytyvää ilmaista informaatiota. Kerätkää ja yhdistelkää tietoa kekseliäällä tavalla, niin voitte luoda jotain uutta. Esim. palvelu joka suosittelee, kannattaako matka kaupungin sisällä tehdä bussilla vai pyörällä sääolot ja matka huomioiden.

Lisätietoja
– opinnoista (TY): Antti Hakkala, antti.hakkala@utu.fi
– opinnoista (TuAMK): Sakari Koivunen, sakari.koivunen@turkuamk.fi
– innovaatioleiristä: Anu Sjöros, anu.sjoros@utu.fi
– RPA:sta: Matias Tiala, matias.tiala@staria.com

Ilmoittautuminen

 

Future Expert of RPA

Take a grip on the newest RPA know-how! Before an innovation camp our partner Staria Oy will offer 2 self-education courses and support to complete them. You will not be left alone, so join bravely to the growing group of Robotic Process Automation experts.

From a passed self-education part you will get a course completion diploma and some credits as defined by your own educational unit (UTU, TUAS, ÅA).

After the introduction Staria will challenge you to solve a RPA exercise in a small team. The best team of the innovation camp will be awarded. You can also get an extra credit from an accepted accomplishment, and a participation certificate from the whole innovation camp.

Note! You can participate in the innovation camp even without the self-education part, if RPA is familiar to you already.

Timetable:
You can start the parts 1 or/and 2 already before the kickoff on your own initiative. You have time to complete the introduction until the 7th of November.

Kickoff on WED 10.10.2018 at 12:00 in lecture room Edu1, Turun yliopisto Educarium, Assistentinkatu 5
Staria will introduce the subject. Regional universities UTU, TUAS and ÅA will support the participants with the project 6Aika: Näyttämöt ja kasvunpajat. Online participation is also possible via this link as a listener: https://echo360.org.uk/section/a85c1c89-f599-42e9-99a4-e4247c455076/public

1. UiPath Academy RPA Awareness Training course completion independently: https://academy.uipath.com/lms/
– Comprises general information about UiPath as a company and an overview of the UiPath RPA solution.
– Duration 2 h

2. UiPath Academy Level 1 – Foundation Training course completion independently or in teams: https://academy.uipath.com/lms/
– Takes ca 30-60 h depending on your background.
– Gives readiness to build RPA robots with UiPath.
– You can also take both courses.

Starting the innovation camp on WED 7.11.2018 at 9:00-11:00 in Åhuset, Gezeliuksenkatu 2 (courtyard)
Ending the innovation camp on TUE 20.11.2018 at 11:00-13:00 in Åhuset, Gezeliuksenkatu 2 (courtyard)

3. Kasvunpajat (www.kasvunpajat.fi) innovation camp by UTU, where those who have completed the course(s) will solve the challenge by Staria:

    Design and implement a prototype of a service, which utilizes the free information found on the Internet. Collect and combine data in inventive way, so you can create something new. E.g. a service, which recommends is it worth while to take a bus or a bike when travelling in a city considering the distance and the weather conditions.

More information about
– studies (UTU): Antti Hakkala, antti.hakkala@utu.fi
– studies (TUAS): Sakari Koivunen, sakari.koivunen@turkuamk.fi
– innovation camp: Anu Sjöros, anu.sjoros@utu.fi
– RPA: Matias Tiala, matias.tiala@staria.com

Enrolment


Kartta latautuu...