Haastepaja-malli

Haastepaja vastaa hankkeen tavoitteeseen testata ja luoda uusi toimintamalli korkeasti koulutettujen työllisyyden parantamiseksi sekä mikro- ja pk-yritysten kasvun haasteiden ratkaisemiseksi. Toiveena on, että Haastepajan käyttö leviää ja sitä hyödynnettäisiin erilaisissa ympäristöissä. Mallia on hankkeen aikana testattu korkeasti koulutettujen työnhakijoiden ja korkeakouluista valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden parissa. Yhtälailla Haastepajan käyttömahdollisuuksia voidaan kuitenkin nähdä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä kuten esimerkiksi osana organisaatioiden sisäistä kehittämistä.

Haastepaja on kehitetty helpottamaan korkeasti koulutettujen työnhakijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden työnhakua ja verkostoitumista. Työnhaun haasteena kohderyhmällä on usein työelämäverkostojen ja -kontaktien puuttuminen ja tämän vuoksi oman osaamisen esille tuominen on vaikeaa. Myös oman osaamisen tunnistaminen ja ”myyminen” on haasteellista. Haastepaja antaa mahdollisuuden verkostoitua suoraan yrittäjän kanssa ja tuoda oma osaaminen konkreettisella tavalla näkyviin. Työnhakijat ja opiskelijat pääsevät esittäytymään potentiaalisille työnantajille käytännön yhteistyön kautta ja tarjoamaan omaa osaamistaan yritysten tarpeisiin. Mikro ja pk-yrityksillä on puolestaan paljon tekemätöntä työtä sekä erilaisia liiketoiminnan kehittämishaasteita. Haastepaja-mallia hyödyntämällä yritys saa uusia, monipuolisia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja esittämäänsä haasteeseen sekä mahdollisuuden tavata motivoituneita, yrityksestä kiinnostuneilta työnhakijoita ja opiskelijoita.

Haastepaja – Käyttäjän opas

Haastepaja-mallista on kirjoitettu opas, joka ohjeistaa kuinka Haastepaja toteutetaan käytännössä. Opas nostaa esiin mallin keskeiset vaiheet ja menetelmät. Opas on julkaistu painettuna ja verkkujulkaisuna. Oppaan verkkojulkaisuun pääset tutustumaan tästä: Haastepaja – Käyttäjän opas

 

Share This