Hankkeen kohderyhmänä ovat kokeneet ja osaavat korkeakoulutetut työnhakijat, oppilaitoksista valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat sekä mikro- ja pk-yritykset. Hankkeessa saatetaan kohderyhmä yhdessä kehittämään ja toteuttamaan ratkaisuja yritysten erilaisiin kasvuhaasteisiin (Kasvunpajat) ja tarjoamalla osaajille näytön paikkoja (Näyttämö). Hankkeen kautta mikro- ja PK -yritykset saavat myös apua liiketoimintansa kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on testata ja luoda uusi toimintamalli korkeakoulutettujen työllisyyden parantamiseksi sekä yritysten kasvun ongelmien ratkaisemiseksi.

6Aika: Näyttämöt ja kasvunpajat toteutetaan ESR-rahoitteisena yhteistyöhankkeena kolmessa 6Aika- hankkeen kaupungissa: Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina toimivat Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke on alkanut 1.9.2016 ja jatkuu 31.12.2018 saakka.

Share This